Het Belastingplan 2015 in vogelvlucht

Geplaatst op 19 september 2014

Het kabinet Rutte-II heeft het Belastingplan 2015 bekend gemaakt. Het Belastingplan bevat niet veel nieuws: veel van de plannen waren al uitgelekt. De troonrede en de Miljoenennota zijn voorzichtig positief gestemd: het herstel van de economie is nog kwetsbaar maar zet wel door, en de overheidsfinanciën open weer in de pas met de Europese begrotingsnormen. Er is wat ruimte voor koopkrachtverbetering en verdere bezuinigingsmaatregelen blijven achterwege. Voor enkele groepen belastingbetalers is er slecht nieuws: met name gescheiden ouders en pensionado’s gaan – deels vanaf 2016 – meer belasting betalen.

De belangrijkste fiscale maatregelen uit het Belastingplan 2015 zijn:

 • een beperkte verhoging van het tarief van de eerste schijf in de inkomstenbelasting tot 36,5%. Deze verhoging is minder dan in het Belastingplan 2014 was aangekondigd (36,76%)
 • een sneller afbouw van de algemene heffingskorting
 • een tijdsevenredige heffingskorting bij immigratie en emigratie (per 2016)
 • een verhoging van de arbeidskorting (tot minimaal € 184 en maximaal € 2.200)
 • een vermindering van de ouderenkorting (per 2016)
 • geen ouderentoeslag in box 3 (per 2016)
 • wijzigingen / aanpassingen in de werkkostenregeling (zie ook BelastingBelangen, augustus 2014: Werkkostenregeling: verplicht invoeren per 2015)
 • aanpassing van de gebruikelijk-loonregeling voor directeuren-grootaandeelhouders:  de doelmatigheidsmarge van 30% wordt teruggebracht tot 25%, en de toets tot vaststelling van het gebruikelijk loon wordt aangepast
 • het fiscaal voordeel op renteloze of laagrentende personeelsleningen vervalt
 • het 6% btw-tarief op arbeid bij renovatie en herstel van woningen wordt verlengd tot 1 juli 2015
 • invoering BTW-vrijstelling voor winstbeogende instellingen voor intramurale zorg
 • invoering belastingrente bij vertraagde afdracht dividendbelasting
 • de aftrek van buitenlandse geldboetes vervalt
 • fiscaal vriendelijke afkoop levenslooptegoed opnieuw mogelijk
 • invoering afkoop lijfrenten voor langdurig arbeidsongeschikten
 • invoering nettopensioen en nettolijfrente
 • uitbreiding renteaftrek restschulden eigen woning van 10 naar 15 jaar
 • renteaftrek meerdere eigenwoningen permanent naar drie jaar
 • afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk voor contractonderzoek vervalt

Naast het Belastingplan 2015 zijn er al eerder enkele wetsvoorstellen ingediend die van belang kunnen zijn voor uw fiscale positie in 2015 en volgende jaren, te weten:

 • het versoberen en stroomlijnen van de diverse kindregelingen in de belastingwetgeving. Deze maatregel kan ingrijpende financiële gevolgen hebben voor (gescheiden) mensen met kinderen.
 • het vervallen van het keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen.
 • Het kabinet heeft in de brief ‘Herziening belastingstelsel’ in grote lijnen aangegeven hoe de langverwachte herziening van ons belastingstelsel (commissie van Dijkhuizen) vorm zal krijgen. De uitwerking daarvan vindt volgend jaar plaats.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters