Giftenaftrek vrijwilligers

Geplaatst op 29 juli 2011

De Tweede Kamer heeft op 30 juni 2011 een motie aangenomen waarin de regering gevraagd wordt om geen inkomstenbelasting na te vorderen over in de jaren 2008 tot en met 2010 als gift afgetrokken vrijwilligersvergoedingen. In een reactie op deze motie geeft de staatssecretaris van Financiën aan dat de strekking van de motie is dat de wet niet wordt uitgevoerd en gehandhaafd. Controle op ingediende aangiften is een kernactiviteit van de Belastingdienst. De staatssecretaris wil wel tegemoet komen aan het door de Kamer gesignaleerde probleem dat vrijwilligers ten onrechte menen voldoende te hebben aan een vrijwilligersverklaring om de giftenaftrek te kunnen toepassen. Daarom zal de Belastingdienst geen navorderingsaanslagen opleggen over de jaren 2008 tot en met 2010 tenzij er een vermoeden van misbruik is. Verder zal de Belastingdienst bij het opleggen van aanslagen geen correctie op de giftenaftrek toepassen en eventueel aangebrachte correcties terugnemen als aannemelijk is dat een vrijwilliger kosten heeft gemaakt. Dit geldt ook voor mensen van wie de aanslag al onherroepelijk vast staat.
De Belastingdienst zal gemaakte kosten coulant beoordelen, ook als de vereiste schriftelijke bewijsstukken ontbreken.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters