Geregistreerd partnerschap voor 1 dag

Geplaatst op 31 maart 2011

De wet kent de mogelijkheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Het geregistreerd partnerschap is een met het huwelijk vergelijkbare samenlevingsvorm. Zowel binnen een huwelijk als binnen een geregistreerd partnerschap kan een gemeenschap van goederen bestaan, die eindigt bij de ontbinding van het huwelijk of het partnerschap. Voor de overdrachtsbelasting geldt een vrijstelling voor de toedeling van onroerende zaken in het kader van de ontbinding van het huwelijk of het geregistreerde partnerschap. Het aangaan van een geregistreerd partnerschap met geen andere reden dan het omzeilen van overdrachtsbelasting bij de verdeling van onroerende zaken is een vorm van misbruik die tot gevolg heeft dat de vrijstelling niet geldt. De volgende casus is een sprekend voorbeeld.
 
Twee personen die samen eigenaar waren van tien onroerende zaken gingen op 23 december 2003 een geregistreerd partnerschap aan. Binnen dat partnerschap gold een uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen, met uitzondering van de tien onroerende zaken. De volgende dag werd het geregistreerde partnerschap ontbonden. De tot de gemeenschap van goederen behorende onroerende zaken werden daarbij zodanig verdeeld dat ieder vijf onroerende zaken kreeg toebedeeld. Beide voormalige partners deden een beroep op de vrijstelling van overdrachtsbelasting. De belastingdienst legde naheffingsaanslagen overdrachtsbelasting op. Beide partners kregen ook een vergrijpboete opgelegd.
De rechtbank was van oordeel dat belastingbesparing het enige motief was om gedurende 1 dag een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Het aangaan van het geregistreerde partnerschap had geen praktische en reële betekenis. Doel en strekking van de vrijstelling zou worden miskend indien deze zou worden toegepast in deze situatie.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters