Geen legesheffing ID-kaart

Geplaatst op 16 september 2011

Volgens de Gemeentewet mogen gemeenten leges heffen voor diensten die een individualiseerbaar belang hebben. Leges worden onder meer geheven bij de aanvraag van rijbewijzen en paspoorten. In de Memorie van Toelichting op de Wet op de identificatieplicht is gesteld dat voor de invoering van de ID-kaart een algemeen identiteitsbewijs in Nederland niet bestond. Tot op zekere hoogte wordt deze functie vervuld door het paspoort en het rijbewijs. Daarom werd de invoering van de identiteitskaart voorgesteld die verkrijgbaar moest zijn voor iedere Nederlander die aan de voorgestelde identificatieverplichtingen zal kunnen worden onderworpen. In 2004 is de algemene identificatieplicht ingevoerd. Volgens Hof Den Bosch is vanaf dat moment het publieke belang bij het bezit van de Nederlandse ID-kaart zo groot geworden dat het individuele belang bij het bezit daarvan van ondergeschikte betekenis is.
 
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een Nederlandse ID-kaart mogen volgens het hof geen gemeentelijke leges worden geheven omdat het verkrijgen van een Nederlandse identiteitskaart vooral de publieke taak dient. De Hoge Raad heeft in cassatie de uitspraak van het hof onderschreven. Gevolg is dat gemeenten geen leges meer mogen berekenen bij de aanvraag van een ID-kaart. De uitspraak heeft geen gevolgen voor de legesheffing bij de aanvraag van een rijbewijs of een paspoort. Die documenten voldoen weliswaar ook als identiteitsbewijs, maar dienen vooral een individualiseerbaar belang. Het rijbewijs is nodig om een motorrijtuig te mogen besturen. Het paspoort is een mondiaal erkend reisdocument. Van rijbewijzen en paspoorten neemt de Hoge Raad aan dat zij om die reden worden aangevraagd en niet specifiek om te voldoen aan de identificatieplicht.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters