Geen langlopende verkoop bedrijfsmiddel

Geplaatst op 21 oktober 2011

De belastingheffing over de boekwinst die een ondernemer behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden uitgesteld door de vorming van een herinvesteringsreserve. Voorwaarde is dat de ondernemer het voornemen heeft om tot herinvestering over te gaan. Herinvestering dient binnen drie jaar na het jaar waarin de reserve is gevormd plaats te vinden.
 
Een BV die eigenaar was van een aantal onroerende zaken verkocht in 2004 een bouwterrein en het restant van de onroerende zaken in 2008. Voor de in 2004 behaalde boekwinst werd een herinvesteringsreserve gevormd. De vraag was of deze reserve in 2007 aan de winst moest worden toegevoegd omdat er geen herinvestering had plaatsgevonden. De BV stelde zich op het standpunt dat dit niet het geval was, omdat in feite sprake was van de langlopende verkoop van één bedrijfsmiddel die pas in 2008 werd afgerond. In deze opvatting zou de termijn van drie jaar pas in 2008 zijn gaan lopen.
 
De rechtbank deelde deze opvatting niet. De verkoop van het bouwterrein in 2004 en de verkoop van de overige onroerende zaken in 2008 waren twee aparte transacties, die ook als zodanig waren bedoeld. Voor de in 2004 gerealiseerde boekwinst kon in dat jaar een herinvesteringsreserve worden gevormd. Vervolgens moest per jaar worden beoordeeld of en in hoeverre er een herinvesteringsvoornemen was waardoor de herinvesteringsreserve in stand kon blijven. Omdat er eind 2007 geen vervangend bedrijfsmiddel was aangeschaft en zich geen bijzondere omstandigheden hadden voorgedaan die tot termijnverlenging konden leiden, viel de in 2004 gevormde herinvesteringsreserve in 2007 in de winst.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters