Geen compensatie dga’s voor Wet uniformering loonbegrip

Geplaatst op 25 september 2013

De staatssecretaris van Financiën heeft een overzicht gegeven van de budgettaire gevolgen van een compensatie voor de gevolgen van de Wet Uniformering Loonbegrip (Wet ULB) voor bepaalde categorieën belastingplichtigen. Het betreft dga’s, IB-ondernemers en ZZP’ers en (vroeg-)gepensioneerden. Wanneer dga’s er door de invoering van de Wet ULB niet meer dan 1,5% op achteruit mogen gaan, kost dat ongeveer € 3,5 miljard. Volgens de staatssecretaris is de enige effectieve methode van compenseren het verlagen van het tarief in de tweede en derde schijf van de inkomstenbelasting met 3%. Van een dergelijke verlaging van de tarieven profiteren ook alle andere belastingplichtigen.
Dga’s hebben geen voordeel van het vervallen van de belaste vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw), maar ondervinden wel nadeel van de maatregelen van het zogenaamde aanvullende pakket. Die maatregelen zijn bedoeld om het voordeel van de afschaffing voor andere werknemers te compenseren. Volgens de staatssecretaris zijn dga’s voor dat nadeel niet gecompenseerd omdat zij al eerder het voordeel hebben gehad van het vervallen van de belaste vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. De staatssecretaris ziet geen aanleiding voor enige vorm van compensatie voor de betreffende groepen belastingplichtigen.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters