Geen bijtelling door aard en inrichting van bestelauto

Geplaatst op 6 januari 2012

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het inkomen worden gedaan. De bijtelling geldt niet alleen voor een personenauto, maar ook voor een bestelauto die ook voor privédoeleinden ter beschikking staat. De bijtelling blijft achterwege als de bestuurder overtuigend kan bewijzen dat de auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer privé is gebruikt. Met ingang van 1 januari 2012 kan de bijtelling voor een bestelauto ook achterwege blijven als er een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik is afgegeven. Een kilometerregistratie is dan niet nodig, maar ieder privégebruik is uiteraard uitgesloten.
Een ondernemer had voor zijn zakelijke bestelauto geen bijtelling aangegeven, ondanks dat hij niet kon aantonen dat hij de auto voor maximaal 500 kilometer privé had gebruikt. Nadat de inspecteur een correctie had aangebracht, volgde een procedure. De ondernemer voerde aan dat er geen bijtelling hoefde plaats te vinden omdat de bestelauto door aard of inrichting nagenoeg uitsluitend geschikt was voor het vervoer van goederen. De inspecteur bestreed dat standpunt door te wijzen op de aanwezigheid van een bijrijderstoel. Dat hoeft echter niet te verhinderen dat de bestelauto nagenoeg uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen.
Hof Arnhem vond aannemelijk dat de bestelauto voldeed aan de criteria om de bijtelling achterwege te kunnen laten. Door de aard van de goederen die doorgaans werden vervoerd en de aard van het werk van de ondernemer waren de laadruimte en de stoelen vaak vies en stoffig. De bestelauto was voorzien van een bijrijderstoel omdat volgens de verklaring van de ondernemer een bijrijder vaak nodig was om te helpen met het laden en lossen van goederen. Het hof vond dat voldoende om de bijtelling achterwege te laten.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters