Gebruik van modelovereenkomsten is onder de Wet DBA niet verplicht

Geplaatst op 18 maart 2016

Het gebruik van modelovereenkomsten is onder de Wet DBA niet verplicht. Dit zegt staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën in antwoord op Kamervragen van Tweede Kamerlid Mei Li Vos en Ed Groot (beiden PvdA).

Vos en Groot vroegen aan Wiebes om bevestiging dat het gebruik van modelovereenkomsten onder de Wet DBA niet verplicht is, en dat ondernemers vormvrij afspraken kunnen blijven maken met hun opdrachtgevers.

Wiebes antwoordt: “Het gebruik van modelovereenkomsten is onder de Wet DBA niet verplicht. Het staat partijen zoals opdrachtgevers en opdrachtnemers vrij om afspraken te maken die zij ook voor de Wet DBA maakten. De Belastingdienst schrijft niet voor op welke wijze afspraken moeten worden vormgegeven. De Belastingdienst is hier geen partij in. In gevallen waarin de opdrachtgever en de opdrachtnemer dit nodig vinden, bijvoorbeeld als over de duiding van een arbeidsrelatie onzekerheid bestaat, biedt de Belastingdienst de mogelijkheid om in vooroverleg een standpunt te vragen door een overeenkomst voor te leggen.”

Ook vroegen Vos en Groot om bevestiging dat met de invoering van de Wet DBA de definitie van een dienstverband en ondernemerschap niet zijn veranderd.

“De Wet DBA brengt geen wijziging in de beoordeling of een arbeidsrelatie voor de loonheffingen een dienstbetrekking is of dat sprake is van een ondernemerschap. De Wet DBA is gericht op het herstellen van de balans tussen de verantwoordelijkheden van de opdrachtgever en de opdrachtnemer en het verbeteren van de mogelijkheden tot handhaving door de Belastingdienst,” aldus Wiebes.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters