Gebruik pand voor belaste prestaties

Geplaatst op 30 september 2011

De verhuur van onroerende zaken geldt voor de omzetbelasting als een vrijgestelde prestatie. Over de huur wordt geen omzetbelasting berekend, terwijl de verhuurder geen recht heeft op aftrek van hem in rekening gebrachte omzetbelasting. Op verzoek van verhuurder en huurder geldt een uitzondering van de vrijstelling voor de verhuur van bedrijfsmatig gebruikte onroerende zaken als de zaken worden gebruikt voor belaste prestaties. In een procedure voor de Hoge Raad was in geschil wanneer is voldaan aan de voorwaarde dat een onroerende zaak voor 90% of meer wordt gebruikt voor belaste prestaties.
Het betrof de verhuur van een kantoorpand aan een ondernemer die van plan was het pand als zogenaamd business centre in delen te verhuren. De huurovereenkomst werd enkele maanden later beëindigd, nog voordat er een unit was (onder)verhuurd.
Hof Den Haag had eerder geoordeeld dat de verhuurder recht had op aftrek van voorbelasting omdat de huurder in de huurperiode geen vrijgestelde prestaties had verricht.
 
In de Uitvoeringsbeschikking Omzetbelasting wordt als voorwaarde voor het recht op aftrek bij de verhuurder gesteld dat de huurder het pand voor het einde van het boekjaar waarin de huurovereenkomst is gestart is gaan gebruiken voor belaste prestaties. Gebruik begint zodra de huurder in of aan het pand feitelijk handelingen verricht of laat verrichten met het oog op prestaties waarvoor ten minste voor 90% recht op aftrek van omzetbelasting bestaat. In deze casus had de huurder het pand feitelijk in gebruik genomen met als doel de belaste verhuur van afzonderlijke units. Dat het uiteindelijk niet tot het verrichten van de voorgenomen prestaties is gekomen, heeft geen invloed op het recht op aftrek van voorbelasting, aldus de Hoge Raad.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters