Fusiefaciliteit mag niet geweigerd worden om besparing overdrachtsbelasting

Geplaatst op 23 maart 2011

De Wet op de Vennootschapsbelasting kent een faciliteit voor bedrijfsfusies. Een bedrijfsfusie is het samenvoegen van twee ondernemingen. De faciliteit is een uitwerking van een Europese richtlijn. Volgens deze richtlijn mag de faciliteit worden geweigerd als het doel van de fusie is het ontgaan of uitstellen van belastingheffing. De Nederlandse regeling bevat een dergelijke beperking.
 
Op grond van deze beperking weigerde de inspecteur toepassing van de faciliteit bij een fusie tussen een BV die een modezaak dreef en een BV die eigenaar was van een van de winkelpanden waarin de modezaak werd gedreven. Deze laatste BV had geen andere activiteiten. De aandeelhouders van deze BV waren de ouders van de aandeelhouder van de andere BV. Door de fusie zou de modezaak worden overgedragen aan de BV die het winkelpand verhuurde. Om alle aandelen uiteindelijk bij de zoon te krijgen verleenden de ouders een koopoptie aan de zoon op hun aandelen. De weigering van de fusiefaciliteit was gebaseerd op het ontgaan van de overdrachtsbelasting die verschuldigd zou zijn bij een directe overdracht van het winkelpand en op het uitstellen van vennootschapsbelasting over het verschil tussen de boekwaarde en de waarde in het economische verkeer van het winkelpand.
 
Volgens het Hof van Justitie EU mogen de in de richtlijn opgenomen fusiefaciliteiten niet worden geweigerd aan een belastingplichtige die door gebruik te maken van bijvoorbeeld een bedrijfsfusie de heffing wil voorkomen van een belasting die niet binnen de werkingssfeer van deze richtlijn valt, zoals de overdrachtsbelasting.
 
Hof Den Haag had eerder in deze procedure geconstateerd dat het uitstellen van de vennootschapsbelasting over de boekwinst op het bedrijfspand een tweede reden voor de bedrijfsfusie was naast het ontgaan van de overdrachtsbelasting. Volgens het hof was het niet de bedoeling van de richtlijngever of van de wetgever om het voordeel van de fusiefaciliteit te verstrekken in een situatie waarin de voorwaarden waaronder recht op de faciliteit ontstaat kunstmatig zijn gecreëerd.
Volgens de Hoge Raad zou ook zonder dat de omweg van een bedrijfsfusie geen heffing van vennootschapsbelasting verschuldigd zijn geworden bij de overdracht van de aandelen in de BV die het pand in haar bezit had. De bedrijfsfusie was niet gericht op het vermijden van vennootschapsbelasting. De inspecteur heeft op ondeugdelijke gronden de toepassing van de fusiefaciliteiten geweigerd.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters