Frequente ziekmelding kan aanleiding vormen voor ontslag

Geplaatst op 25 september 2013

Frequente ziekmeldingen van een medewerker kunnen een reden vormen voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Uitgangspunt is echter dat ziekteverzuim van de werknemer voor rekening en risico van de werkgever komt. Onder omstandigheden kan frequent ziekteverzuim zodanig ingrijpen in het productie- of bedrijfsproces dat van de werkgever niet meer gevraagd kan worden om de arbeidsovereenkomst voort te laten duren. Dergelijke omstandigheden zullen zich eerder voordoen bij een kleinere organisatie. In die situatie kan frequent verzuim een onevenredig groot beslag leggen op de organisatie en op de andere medewerkers. In voorkomende gevallen zal de werkgever moeten onderbouwen dat het ziekteverzuim van een werknemer tot continuĂŻteitsproblemen leidt voor het bedrijf.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters