Formulier opgaaf lening eigen woning

Geplaatst op 3 oktober 2013

De Belastingdienst heeft het online formulier Opgaaf lening eigen woning gepubliceerd. Dat formulier kan de leningnemer gebruiken om de gegevens van een lening door te geven aan de Belastingdienst als de lening is afgesloten bij iemand die niet verplicht is om die gegevens door te geven. Deze gegevens hoeven alleen doorgegeven te worden als het gaat om lening voor de eigen woning die moet worden afgelost om renteaftrek te krijgen. Het gaat dus om met ingang van 1 januari 2013 aangegane nieuwe leningen. Het formulier kan niet alleen gebruikt worden om gegevens van een nieuwe lening door te geven, maar ook om wijzigingen in rentepercentage, einddatum of manier van aflossen door te geven of om gegevens op te vragen van een eerder doorgegeven lening. Zijn er meerdere leningnemers, dan hoeft het formulier maar een keer te worden ingevuld voor alle leningnemers. Voor het invullen van het formulier zijn de volgende gegevens nodig:

gegevens van de lening, van de woning en van de leningverstrekker(s);
het burgerservicenummer van de leningnemers en hun DigiD om het formulier te ondertekenen.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters