Forensenbelasting voor simpele recreatiewoning

Geplaatst op 25 juli 2013

De Gemeentewet biedt gemeenten de mogelijkheid om een forensenbelasting in te stellen. Een forensenbelasting kan worden geheven van mensen die in een andere gemeente hun hoofdverblijf hebben en die in de gemeente op meer dan negentig dagen in een jaar de beschikking hebben over een gemeubileerde woning. Het begrip woning moet worden uitgelegd aan de hand van het dagelijkse taalgebruik. Er is sprake van een woning als een gebouw beschikt over voorzieningen die het enigszins duurzaam bestemd en geschikt maken voor menselijke bewoning. Het gaat dan om de aanwezigheid van voorzieningen als meubilering, verwarming, kook-, was- en toiletgelegenheid. Bewoning hoeft niet het hele jaar mogelijk te zijn.
Hof Amsterdam was van oordeel dat een eenvoudige recreatiewoning kon worden aangemerkt als woning. Dat er gedurende een deel van het jaar geen leidingwater beschikbaar was en dat het huis soms door de omstandigheden niet bereikbaar was, maakte dat niet anders. Dat gold ook voor de omstandigheid dat permanente bewoning niet was toegestaan. De gemeente mocht forensenbelasting heffen.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters