Evaluatie kleinebanenregeling

Geplaatst op 1 juli 2011

De regeling kleine banen die in 2010 van start is gegaan, moest bijdragen aan de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. De bedoeling van de regeling was dat werkgevers werden gestimuleerd om werkloze jongeren tot 23 jaar in dienst te nemen door het bieden van lastenverlichting aan de werkgevers. Uit het evaluatierapport blijkt echter dat de regeling onvoldoende werkt. Zo kent minder dan de helft van de werkgevers de regeling. Van de bedrijven die de regeling kennen heeft slechts 8% meer jongeren in dienst genomen door de regeling. 90% van de jongeren op wie de regeling is toegepast, zijn scholieren of studenten. De doelstelling om werkloze jongeren via kleine banen een toegang tot de arbeidsmarkt te laten vinden is niet gehaald. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ziet geen aanleiding om de regeling na 2011 voort te zetten.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters