Erfrecht: vergeet de kleinkinderen niet!

Geplaatst op 11 april 2017

Erfrechtelijke verkrijgingen door kleinkinderen zijn vrijgesteld van erfbelasting tot € 20.209. Een dergelijk legaat per kleinkind scheelt dus (zeer) aanzienlijk – afhankelijk van het aantal kleinkinderen. Als de grootouders beiden maximaal legateren, kan de besparing oplopen tot ca € 8.000 per kleinkind. Uiteraard zijn er ook bezwaren en soms treden die ook op aan de zijde van de kinderen. Weliswaar gaan zij daar niet over, maar het is doorgaans goed gebruik om deze initiatieven van de grootouders binnen familieverband te bespreken. Legaten aan kleinkinderen kunnen in contanten, in de vorm van een vordering op de ouder, of in natura worden toegekend.

Als er weinig liquiditeiten voorhanden zijn, kan het legaat worden toegekend in de vorm van een vordering op de ouder. Let op! Deze vordering en schuld zijn niet gedefiscaliseerd en worden dus bij ouder en kind in box 3 in aanmerking genomen (levenslang, zolang de vordering bestaat). Willen de grootouders wat bijzonders doen voor de kleinkinderen? Dan is ook een legaat in natura denkbaar. Denk aan de situatie waarin zij een beleggingspand aan de gezamenlijke kleinkinderen legateren. Of het familievakantiehuis. Dit pakt niet altijd positief uit; soms zitten de kleinkinderen dan tegen wil en dank in zo’n gezamenlijk bezit. Ook het beheer moet dan goed worden geregeld. Het is dus wel zaak om dit goed met elkaar te bespreken. Bewindvoering van hetgeen de kleinkinderen verkrijgen, is uiteraard mogelijk – tot op zekere hoogte.

Tip
Niet ieder kind heeft (evenveel) kinderen, maar dat hoeft geen bezwaar te zijn. Door de legaten in het testament ‘in rekening te brengen’ aan de eigen ouder, blijft de verkrijging per staak gelijk. Kleinkinderen die worden geboren na het overlijden van (een van) de grootouders, delen niet mee in de legaatstelling. Als de verkrijging per staak gelijk blijft, hoeft dat geen bezwaar te zijn. Als niet ieder kind even enthousiast is over het initiatief, kan het legaat ook per staak apart, wel of niet worden toegekend. Ook dat mogen de grootouders bepalen.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters