Eigen woning in het buitenland

Geplaatst op 27 mei 2011

Wie in Nederland woont en een eigen woning bezit, kan de negatieve opbrengst van zijn eigen woning in aftrek brengen op zijn inkomen in box 1. De negatieve opbrengst van een eigen woning bestaat uit de bijtelling van het eigenwoningforfait, verminderd met de betaalde rente en kosten van de eigenwoningschuld. Wie een eigen woning buiten Nederland heeft maar wel inkomen in box 1 uit Nederland heeft, kan de negatieve opbrengst van zijn eigen woning volgens de wet niet in aftrek brengen op zijn inkomen, tenzij hij opteert voor behandeling als binnenlands belastingplichtige. Onder omstandigheden levert dat echter een verboden vorm van discriminatie op.
Het Hof van Justitie EU heeft in het arrest Schumacker uit 1995 gezegd dat een belastingplichtige die nagenoeg zijn gehele belastbare inkomen verwerft in een lidstaat van de EU waar hij niet woont, recht heeft op persoonlijke aftrekposten die hij in zijn woonstaat niet te gelde kan maken. Op grond van dat arrest en daarop voortbouwende jurisprudentie van het Hof van Justitie EU is de rechtbank Breda van oordeel dat een niet-ingezetene in die situatie de negatieve inkomsten uit zijn in een andere lidstaat gelegen eigen woning in mindering kan brengen op zijn Nederlandse belastbare inkomen.
Anders dan de inspecteur meende is de rechtbank Breda van oordeel dat de keuzeregeling om als binnenlands belastingplichtige behandeld te worden geen recht doet aan de Europeesrechtelijke verplichtingen van Nederland. Volgens het Hof van Justitie EU neemt de keuzeregeling de discriminerende gevolgen van de normale wettelijke belastingregeling op dit punt niet weg. De rechtbank verminderde het vastgestelde inkomen uit werk en woning met het negatieve saldo van de inkomsten eigen woning.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters