Eerste Kamer stemt in met woonlandbeginsel

Geplaatst op 30 maart 2012

Met ingang van 1 juli 2012 geldt voor nieuwe uitkeringsgerechtigden het zogenaamde woonlandbeginsel. Dat houdt in dat de hoogte van uitkeringen in landen buiten de Europese Unie wordt aangepast aan het kostenniveau van het land. Voor lopende uitkeringen en voor het kindgebonden budget geldt het woonlandbeginsel met ingang van 1 januari 2013. Het woonlandbeginsel geldt voor de Algemene Nabestaandenwet, de vervolguitkering in de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, de kinderbijslag en het kindgebonden budget en is van toepassing op landen buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters