Doorgeven btw-correcties verplicht

Geplaatst op 24 februari 2012

Per 1 januari 2012 zijn ondernemers wettelijk verplicht om de Belastingdienst te informeren bij onjuiste of niet volledige ingediende btw-aangiften. Tot 1 januari 2012 had u al het recht om een suppletie in te dienen. Vanaf 1 januari 2012 is dit een verplichting geworden: indien u de afgelopen vijf jaar teveel of te weinig btw heeft aangegeven bent u wettelijk verplicht dit te melden aan de Belastingdienst. Hoe geeft u de btw-correcties door? De Belastingdienst stelt een suppletieformulier ter beschikking. U bent vanaf 1 april 2012 verplicht de btw-correcties door te geven via dit formulier.
Wat doet u met kleine correcties?Kleine btw-correcties (dat zijn correcties tot per saldo € 1.000 te betalen of terug te ontvangen) kunt u ook verwerken in de eerstvolgende btw-aangifte. U hoeft dan geen gebruik te maken van het verplichte suppletieformulier. De kleine correcties moeten verwerkt worden in de juiste rubrieken van de aangifte. U ontvangt van deze correcties geen naheffingsaanslag of afzonderlijke teruggaafbeschikking.
Let op! Indien u niet voldoet aan de btw-suppletieverplichting riskeert u een boete van 100%.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters