Dividendbelasting discriminerend indien verrekening niet mogelijk is

Geplaatst op 4 november 2011

Wanneer een Nederlandse vennootschap dividend uitkeert aan haar aandeelhouders moet zij dividendbelasting inhouden. De dividendbelasting is een voorheffing op de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Dat houdt in, dat de ingehouden dividendbelasting wordt verrekend met de door de aandeelhouder verschuldigde inkomsten- of vennootschapsbelasting. In het buitenland wonende aandeelhouders kunnen de Nederlandse dividendbelasting niet altijd verrekenen. In Nederland hebben zij geen recht op teruggaaf of vermindering van belasting.
 
Een in België wonende aandeelhouder van een Nederlandse vennootschap bestreed de ingehouden dividendbelasting. In het jaar 2007 ontving de aandeelhouder in totaal € 107.372 aan dividend, waarop € 16.106 aan dividendbelasting werd ingehouden. Over het netto dividend moest in België 25% personenbelasting betaald worden, zonder verrekening van de in Nederland ingehouden dividendbelasting. De aandeelhouder was van mening dat de inhouding van dividendbelasting in strijd was met het recht van de Europese Unie vanwege de onmogelijkheid om deze te kunnen verrekenen, terwijl binnenlands belastingplichtigen dit wel kunnen.
Volgens de rechtbank kan niet worden volstaan met de vaststelling dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen inwoners en niet-inwoners bij de heffing van dividendbelasting. Of sprake is van discriminatie dient te worden beoordeeld aan de hand van de totale heffing.
De rechtbank is van oordeel dat er sprake is van discriminatie, omdat minder inkomstenbelasting zou zijn verschuldigd over het inkomen uit sparen en beleggen uit de aandelen dan het bedrag aan ingehouden dividendbelasting. Gezien de waarde van de aandelen zou een binnenlands belastingplichtige € 15.579 aan inkomstenbelasting hebben moeten betalen.
 
De inspecteur meende dat ook het uitgekeerde dividend tot de heffingsgrondslag moest worden gerekend voor deze vergelijking. De rechtbank deelde deze opvatting niet en beperkte de heffingsgrondslag voor deze vergelijking tot de waarde van de aandelen. Op grond daarvan verleende de rechtbank de aandeelhouder een teruggave dividendbelasting van € 16.106 – € 15.579 = € 527.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters