Denk aan de deadlines van eind september!

Geplaatst op 13 september 2013

Registratie ruisende of geruisloze inbreng in BV
De geruisloze inbreng van een onderneming in een BV met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 is mogelijk als de voorovereenkomst of intentieverklaring uiterlijk op 30 september 2013 is gesloten én geregistreerd. Of het verzoek om geruisloze inbreng moet uiterlijk op deze datum zijn ingediend. Een ruisende inbreng per 1 juli 2013 is mogelijk als de voorovereenkomst of intentieverklaring uiterlijk op 30 september 2013 is gesloten én geregistreerd. Hiervoor geldt immers een terugwerkende kracht van maximaal drie maanden.

Voorovereenkomsten voor maatschap en VOF
Wilt u nog met fiscaal terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 een maatschap of VOF aangaan? Zorg er dan voor dat de overeenkomst uiterlijk 30 september 2013 is opgemaakt en ondertekend. Het is weliswaar niet noodzakelijk – maar wel raadzaam – om het maatschaps- of firmacontract voor het verkrijgen van de terugwerkende kracht dan ook te laten registreren. Daarmee wordt discussie achteraf voorkomen over het bestaan van de personenvennootschap.

Registratie geruisloze terugkeer uit de BV
De geruisloze terugkeer met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 is mogelijk als de voorovereenkomst uiterlijk 30 september 2013 is opgemaakt en geregistreerd. Registratie kan achterwege blijven als het verzoek om toepassing van artikel 14c Wet Vpb binnen negen maanden na het gewenste overgangstijdstip is ingediend. De geruisloze terugkeer kan dus op 1 januari 2013 zonder registratie plaatsvinden, als het verzoek uiterlijk 30 september 2013 is ingediend.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters