Controleer uw voorlopige berekening Wtl

Geplaatst op 11 maart 2021

Als u over 2020 recht heeft op tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl), dan ontvangt u uiterlijk 14 maart 2021 een voorlopige berekening Wtl. Controleer deze berekening en/of laat deze berekening door uw accountant controleren. Let op: doe dit ruim voor 1 mei 2021.

Correcties doorgeven uiterlijk 1 mei

Het UWV gbruikt gegevens uit uw aangiften loonheffingen over 2020 om te berekenen of u recht heeft op het loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) of het jeugd-LIV. Klopt de voorlopige berekening Wtl niet door onjuiste gegevens in uw aangiften? Dan kunt u ze tot en met 1 mei 2021 corrigeren bij de Belastingdienst. Hoe u dat doet staat in het Handboek Loonheffingen bij ‘Stap 12 Aangiften corrigeren’ op belastingdienst.nl/loonheffingen.

Aandachtspunten LKV in voorlopige berekening

  • Als een aanvraag van uw werknemer voor een doelgroepverklaring LKV op 31 januari 2021 nog in behandeling was, dan staat dit LKV niet in de voorlopige berekening. Zodra de doelgroepverklaring LKV wordt toegekend, kunt u de indicatie voor het LKV alsnog op ‘ja’ zetten. Dat doet u door uiterlijk 1 mei een correctie door te geven aan de Belastingdienst.
  • Komt u in aanmerking voor de overgangsregeling premiekorting oudere of arbeidsgehandicapte werknemer? Dan is het belangrijk dat u in uw aangiften over 2020 aangeeft dat u het LKV aanvraagt voor uw werknemer. Als u dit vergeten bent, dan is er geen LKV toegekend in de voorlopige berekening. Stuur in dit geval uiterlijk 1 mei een correctie naar de Belastingdienst.

Onjuiste berekening om andere reden

Heeft u de aangiften loonheffingen wél juist ingevuld, maar denkt u dat de voorlopige berekening niet klopt? Of heeft u na 14 maart geen voorlopige berekening ontvangen, terwijl u wel recht denkt te hebben op een tegemoetkoming uit de Wtl? Neem dan zo snel mogelijk contact met het UWV.

Lees meer over de Wtl

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters