Bijtelling privégebruik auto

Geplaatst op 22 april 2011

Het voordeel van het privé mogen gebruiken van een auto van de zaak bedraagt op jaarbasis tenminste 25% van de waarde van de auto. Geen bijtelling voor privégebruik auto vindt plaats als blijkt dat met de auto in een kalenderjaar niet meer dan 500 kilometer privé wordt gereden. De grens van 500 kilometer wordt op jaarbasis bekeken. Dat wil zeggen, dat als een werknemer het hele jaar een auto van de zaak heeft gehad waarmee hij een groot deel van het jaar niet privé heeft gereden, maar hij in totaal in dat jaar wel boven de 500 kilometergrens uitkomt, de bijtelling plaatsvindt over het gehele jaar. De keuze om een auto van de zaak al dan niet privé te gebruiken moet bij voorkeur dus vooraf per kalenderjaar worden gemaakt, tenzij bij een keuze in de loop van het jaar kan worden voorkomen dat boven de grens van 500 kilometer wordt uitgekomen.
 
De nadelige gevolgen van de wettelijke regeling ondervond een werknemer die in de eerste helft van 2008 keurig een kilometeradministratie had bijgehouden waaruit bleek, dat hij de auto niet privé had gebruikt. Na een wisseling van auto koos de werknemer ervoor de auto wel privé te gebruiken en trok hij zijn verklaring geen privégebruik auto in. Dat leidde tot een naheffingsaanslag loonbelasting over de eerste helft van het jaar omdat de bijtelling voor het gehele kalenderjaar gold.
Dat een werknemer de auto een deel van het jaar helemaal niet privé heeft gebruikt en dat hij een verklaring geen privégebruik heeft, is niet van belang. Evenmin is van belang of de werknemer in dat kalenderjaar één auto ter beschikking heeft gehad of meerdere achtereenvolgende auto’s. De grens van 500 kilometer wordt niet vastgesteld per auto, maar betreft het privégebruik van alle in een jaar ter beschikking gestelde personenauto’s.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters