Bijtelling privégebruik auto

Geplaatst op 12 november 2020

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het loon van de werknemer worden gedaan. De standaardbijtelling bedraagt 22% van de catalogusprijs van de auto. Voor auto’s die voor 2017 zijn aangeschaft of geleaset gelden andere percentages. Lagere bijtellingen gelden gedurende 60 maanden. Daarna geldt de standaardbijtelling. Voor auto’s van voor 2017 bedraagt de standaardbijtelling niet 22 maar 25%.

Bijtelling elektrische auto
De bijtelling voor een in 2020 nieuw aangeschafte elektrische auto bedraagt 8% over de eerste € 45.000 van de catalogusprijs. Voor het meerdere geldt de reguliere bijtelling van 22%. Per 1 januari 2021 gaat de bijtelling voor nieuwe elektrische auto’s omhoog naar 12% over de eerste € 40.000 en 22% over het meerdere. Deze bijtellingspercentages gelden voor in het kalenderjaar nieuw aangeschafte auto’s en gelden gedurende 60 maanden.

Overweegt u de aanschaf van een elektrische auto, investeer of lease dan nog in 2020 om gedurende 60 maanden het voordeel van de lagere bijtelling te hebben. Omdat de verlaagde bijtelling geldt voor een periode van 60 maanden vanaf de datum waarop de auto op kenteken is gezet, kunt u overwegen om een jong gebruikte elektrische auto, liefst van voor 2019, aan te schaffen. U profiteert dan niet van de verlaagde bijtelling over de volle 60 maanden, maar slechts over de resterende maanden.

Verklaring geen privégebruik
Als de werknemer op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé rijdt met de auto van de zaak kan de bijtelling achterwege blijven. De werknemer moet daarvan het bewijs leveren, bijvoorbeeld aan de hand van een kilometeradministratie. De werkgever kan de bijtelling achterwege laten als de werknemer een sluitende kilometeradministratie overlegt van de gereden kilometers of als de werknemer een verklaring van de Belastingdienst verstrekt dat er met de auto van de zaak niet meer dan 500 kilometer privé wordt gereden. De Belastingdienst geeft een dergelijke verklaring op verzoek van de werknemer af. Ook bij gebruik van een verklaring moet de werknemer bewijs kunnen leveren. Zonder bewijs waaruit blijkt dat de werknemer niet meer dan 500 privékilometers met de auto heeft gereden geldt gedurende het gehele jaar de bijtelling.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Geplaatst op 22 april 2011

Het voordeel van het privé mogen gebruiken van een auto van de zaak bedraagt op jaarbasis tenminste 25% van de waarde van de auto. Geen bijtelling voor privégebruik auto vindt plaats als blijkt dat met de auto in een kalenderjaar niet meer dan 500 kilometer privé wordt gereden. De grens van 500 kilometer wordt op jaarbasis bekeken. Dat wil zeggen, dat als een werknemer het hele jaar een auto van de zaak heeft gehad waarmee hij een groot deel van het jaar niet privé heeft gereden, maar hij in totaal in dat jaar wel boven de 500 kilometergrens uitkomt, de bijtelling plaatsvindt over het gehele jaar. De keuze om een auto van de zaak al dan niet privé te gebruiken moet bij voorkeur dus vooraf per kalenderjaar worden gemaakt, tenzij bij een keuze in de loop van het jaar kan worden voorkomen dat boven de grens van 500 kilometer wordt uitgekomen.
 
De nadelige gevolgen van de wettelijke regeling ondervond een werknemer die in de eerste helft van 2008 keurig een kilometeradministratie had bijgehouden waaruit bleek, dat hij de auto niet privé had gebruikt. Na een wisseling van auto koos de werknemer ervoor de auto wel privé te gebruiken en trok hij zijn verklaring geen privégebruik auto in. Dat leidde tot een naheffingsaanslag loonbelasting over de eerste helft van het jaar omdat de bijtelling voor het gehele kalenderjaar gold.
Dat een werknemer de auto een deel van het jaar helemaal niet privé heeft gebruikt en dat hij een verklaring geen privégebruik heeft, is niet van belang. Evenmin is van belang of de werknemer in dat kalenderjaar één auto ter beschikking heeft gehad of meerdere achtereenvolgende auto’s. De grens van 500 kilometer wordt niet vastgesteld per auto, maar betreft het privégebruik van alle in een jaar ter beschikking gestelde personenauto’s.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters