Betalingsproblemen? Belastingdienst hanteert soepeler uitstelbeleid

Geplaatst op 18 januari 2013

Wanneer u als ondernemer betalingsproblemen heeft, kunt u onder omstandigheden uitstel van betaling krijgen voor uw belastingschulden. Vanaf dit jaar hanteert de Belastingdienst een soepeler uitstelbeleid.
Kort uitstel van betalingHeeft u tijdelijke betalingsproblemen dan kunt u de Belastingdienst niet alleen schriftelijk, maar voortaan ook telefonisch verzoeken om kort uitstel van betaling. Dit uitstel bedraagt maximaal vier maanden voor openstaande belastingaanslagen. Er gelden wel voorwaarden:
1. de totale openstaande belastingschuld moet minder zijn dan € 20.000;2. u mag geen dwangbevel hebben gekregen voor een openstaande belastingschuld. Is dit wel het geval dan kunt u een verzoek indienen bij de Ontvanger van de Belastingdienst;3. in de openstaande schuld mag geen vergrijpboete zijn opgenomen;4. u moet de afgelopen twee tijdvakken uw aangiften op tijd hebben gedaan;5. kort uitstel is in principe niet mogelijk voor een voorlopige aanslag, behalve als u deze in één termijn moet betalen.
Langer uitstelVoor betalingsregelingen met een langere looptijd hoeft u niet meer aan te tonen dat uw betalingsproblemen zijn veroorzaakt door de economische crisis. Voor langer uitstel heeft u wel een verklaring van een derde nodig, bijvoorbeeld uw accountant, en u moet in principe voor de hele belastingschuld zekerheid kunnen geven.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters