Bescherming tegen onverwachte schulden uit erfenis!

Geplaatst op 22 maart 2013

Wordt u als erfgenaam geconfronteerd met een onverwachte schuld, waardoor de erfenis ‘negatief’ wordt, dan krijgt u straks de mogelijkheid om naar de kantonrechter te stappen. U kunt de rechter dan vragen om een machtiging om de nalatenschap, voor wat betreft deze nieuwe schuld, alsnog beneficiair te aanvaarden. Zo hoeft u niet met uw privévermogen in te staan voor onbekende schulden. Voor deze extra bescherming aan erfgenamen moet de wet wel eerst nog worden aangepast.

Zuiver aanvaarden In de praktijk wordt een nalatenschap vaak zuiver aanvaard. Dit kan met een verklaring, maar kan ook als u bepaalde handelingen verricht, zoals het leeghalen van de woning van de erflater. Bij zuivere aanvaarding verkrijgen de erfgenamen alle goederen en schulden uit de nalatenschap. Bevat een erfenis meer schulden dan bezittingen, dan draaien de erfgenamen met hun privévermogen op voor die schulden.
Beneficiair aanvaarden Een negatieve erfenis kan dus vervelend uitpakken. Dit kan worden voorkomen door een nalatenschap beneficiair te aanvaarden. U verkrijgt dan als erfgenaam alleen de goederen van de erfenis die zijn overgebleven na aftrek van de schulden. U bent dus niet met uw privévermogen aansprakelijk voor de schulden van de erflater.
Onverwachte schuld Het beneficiair aanvaarden nadat een nalatenschap al zuiver is aanvaard wordt in de toekomst mogelijk als er toch een onverwachte schuld naar boven komt. Voorwaarde is dat u als erfgenaam niets te verwijten valt: u kende de schuld niet en kon er ook niet van op de hoogte zijn.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters