Beperking kindmaatregelen aangekondigd

Geplaatst op 17 juni 2011

De minister van Sociale Zaken heeft in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer aangekondigd dat het kabinet in 2013 een aantal zogenaamde kindregelingen gaat afschaffen. De kindertoeslag in box 3, de aftrek van de kosten voor levensonderhoud van kinderen en de ouderschapsverlofkorting vervallen. De kosten van de kindregelingen worden beperkt tot ongeveer 9 miljard euro, dat is gelijk aan de kosten van het niveau van 2008.

In deze brief heeft de minister ook de maatregelen in de kinderopvang uiteengezet. Uitgangspunt van de regeling voor de kinderopvang was dat de overheid, de werkgevers en de ouders ieder een derde van de kosten zouden betalen. In 2010 betaalden de ouders echter gemiddeld slechts 22%. De maatregelen van het kabinet hebben tot gevolg dat de bijdrage van de overheid en werkgevers samen daalt naar 66% in 2015. De bijdrage van de ouders stijgt dan naar 34%.

Het kabinet neemt de volgende maatregelen:

• De ouderbijdrage wordt voor alle kinderen verhoogd met 16,25%.
• Er komt een vaste bijdrage voor iedereen van ongeveer € 15 per maand.
• De kinderopvangtoeslag wordt gekoppeld aan het aantal gewerkte uren.
• De toeslag voor het tweede en volgende kind wordt voor de hoogste inkomens verlaagd naar 58,2%. Nu is dat nog ruim 82%.
• De maximum uurtarieven worden in 2012 niet geïndexeerd.
• De hoogste inkomens ontvangen vanaf 2013 geen kinderopvangtoeslag meer voor hun eerste kind.

Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming in de kosten voor kinderen voor ouders met een laag inkomen. Het kindgebonden budget wordt beperkt tot twee kinderen en wordt afgeschaft voor ouders met een vermogen van meer dan € 80.000 boven de vrijstellingen in box 3. Het kindgebonden budget wordt niet gecorrigeerd voor de inflatie in de jaren 2012 tot en met 2015.

De vermogenstoets wordt van kracht in 2013; de overige maatregelen in 2012.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters