Beperking aflossingsvrij deel geldt niet voor bestaande leningen

Geplaatst op 29 april 2011

In antwoord op Kamervragen heeft de minister van Financiën gezegd dat hij niet van plan is om de voorstellen voor aanscherping van de normen voor hypothecaire kredieten ook van toepassing te laten zijn op bestaande aflossingsvrije hypotheken. Volgens de Gedragscode Hypothecaire Financieringen wordt het aflossingsvrije deel van nieuwe hypotheken beperkt tot maximaal 50% van de waarde van de woning. De gedragscode is van toepassing op iedere nieuwe hypothecaire financiering die wordt afgesloten vanaf 1 augustus 2011.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters