Belastingplan 2014 c.s. door Eerste Kamer aangenomen

Geplaatst op 19 december 2013

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen Belastingplan 2014, Overige fiscale maatregelen 2014, Aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit en Wijziging percentages belasting- en invorderingsrente aangenomen. Het debat in de Eerste Kamer heeft niet geleid tot aanpassingen in de wetsvoorstellen, zoals zij na de behandeling bij de Tweede Kamer luiden. Een motie van de PVV om de overgangsregeling in de Motorrijtuigenbelasting ook te laten gelden voor auto’s op diesel en LPG haalde het niet. Wel aangenomen werd een motie om het aantal belastinguitgaven zonder budgettaire doelstelling terug te brengen.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters