Belastingplan 2013

Geplaatst op 20 september 2012

Het jaarlijkse Belastingplan omvat voor 2013 meer wetsvoorstellen dan in voorgaande jaren het geval was. Een groot deel van de voorgestelde maatregelen was al bekend sinds het tot stand komen van het Lenteakkoord dit voorjaar. Naast het Belastingplan zelf en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen omvat het Belastingplan dit jaar een wetsvoorstel ter herziening van het fiscale regime voor de eigen woning, een wetsvoorstel ter herziening van de fiscale behandeling van het woon-werkverkeer, een wetsvoorstel dat een verhuurderheffing invoert en een wetsvoorstel dat regelt dat notariële akten voortaan digitaal geregistreerd worden. Het Belastingplan omvat de maatregelen die invloed hebben op het overheidsbudget en op de koopkracht van de burgers. Het wetsvoorstel overige fiscale maatregelen is de gebruikelijke lappendeken van maatregelen die weinig gevolgen hebben voor het budgettaire en koopkrachtbeeld. Een deel van de daarin voorgestelde maatregelen moet per 1 januari 2013 in werking treden, terwijl voor andere maatregelen geldt dat zij bij voorkeur worden opgenomen in een wetsvoorstel dat op 1 januari 2013 in werking treedt.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters