Belastingplan 2012

Geplaatst op 21 september 2011

Jaarlijks wordt op Prinsjesdag bekend gemaakt welke fiscale maatregelen het kabinet voor het komende jaar wil nemen. Die maatregelen liggen vast in het jaarlijkse Belastingplan. Dit jaar omvat het Belastingplan vijf wetsvoorstellen, namelijk het eigenlijke Belastingplan 2012, de Overige Fiscale Maatregelen 2012, de Geefwet, de Wet Uitwerking Autobrief en de Wet Toepassing Dwangsomregeling Toeslagen. Het Belastingplan 2012 bevat de maatregelen die betrekking hebben op het budgettaire en het koopkrachtbeleid voor het komende jaar. Andere fiscale maatregelen die niet in het Belastingplan 2012 passen, maar die wel op 1 januari 2012 in werking moeten treden, zijn opgenomen in Overige Fiscale Maatregelen 2012.
 
Veel van de in het fiscale pakket Belastingplan 2012 opgenomen maatregelen waren al eerder aangekondigd, onder meer in de Autobrief die de staatssecretaris van Financiën in juni naar de Tweede Kamer stuurde. Opmerkelijk in dit Belastingplan is dat nogal wat aangekondigde maatregelen per 1 januari 2013 van kracht worden.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters