Belastingplan 2012 door Tweede Kamer

Geplaatst op 18 november 2011

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die gezamenlijk het Belastingplan 2012 vormen, aangenomen. Wel heeft de Kamer een aantal wijzigingen aangebracht in de oorspronkelijke wetsvoorstellen door het aannemen van enkele amendementen. Het gaat om de volgende punten.
 
Auto van de zaak
Voor auto’s van de zaak met een uitstoot van minder dan 50 gram CO2 per kilometer, die in 2012 of 2013 op naam worden gesteld, geldt gedurende maximaal 60 maanden een bijtelling van 0%. Wordt het kenteken van een dergelijke auto in 2014 of 2015 op naam gesteld, dan geldt een bijtelling van 7%.
 
Oldtimers
Voor auto’s die op 31 december 2011 25 jaar of ouder zijn, geldt een vrijstelling van Motorrijtuigenbelasting. De oorspronkelijke vrijstelling voor auto’s van 25 jaar of ouder was daardoor beperkt. De regeling gaat gelden voor alle auto’s van 30 jaar en ouder, met dien verstande dat een eventuele diesel- of LPG-toeslag op de Motorrijtuigenbelasting voor auto’s die na 1 januari 2012 25 jaar of ouder worden wel moet worden betaald. Voor de komende jaren geldt een ingroeiregeling.
 
Overnameholdings
De beperking van de aftrek van rente door overnameholdings geldt voor overnames waarbij de fiscale eenheid tussen de overnemende en overgenomen partij is aangegaan na 15 november 2011 in plaats van op of na 1 januari 2012.
 
30%-regeling
De salariseis voor de 30%-regeling in de loonbelasting is verlaagd van € 50.000 naar € 35.000 (exclusief vergoeding). Er gelden uitzonderingen op de salarisnorm. Voor masters, die jonger zijn dan 30 jaar, geldt een verlaagde norm van € 26.605. Voor wetenschappers geldt geen inkomenseis. De looptijd van de 30%-regeling is verkort van 10 naar 8 jaar.
 
Geefwet
De geefbonus voor particulieren wordt beperkt tot 25% over een schenking van maximaal € 5.000.
 
Edelweissroute
De aansprakelijkheid van de executeur testamentair voor erfbelastingschulden wordt beperkt door het invoeren van een tegenbewijsregeling.
 
De wetsvoorstellen moeten nog door de Eerste Kamer worden behandeld. Naar verwachting treden zij in werking op 1 januari 2012.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters