Begrotingsafspraken 2014

Geplaatst op 17 oktober 2013

Het kabinet heeft met een aantal oppositiepartijen afspraken gemaakt over de begroting voor volgend jaar. Deze begrotingsafspraken vergroten de haalbaarheid van de wetsvoorstellen die deel uitmaken van het Belastingplan 2014. Onderstaand een beknopt overzicht van de maatregelen. De maatregelen moeten nog worden uitgewerkt en zullen via een nota van wijziging in het Belastingplan worden verwerkt.
Lastenverlichtingen- De verlaging van de zelfstandigenaftrek vervalt.- De huidige fiscale voorziening voor chronisch zieken en gehandicapten blijft in aangepaste vorm bestaan. De aftrek van uitgaven waarvoor een voorziening bestaat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt geschrapt.- Het tarief in box 2 van de inkomstenbelasting wordt in 2014 verlaagd van 25% naar 22%. – Het verlaagde btw-tarief voor bouw en renovatie geldt voor heel 2014. – De afbouw van de algemene heffingskorting in de 4e schijf van de loon- en inkomstenbelasting vervalt. – De werkgeverspremies algemeen werkloosheidsfonds (awf) en arbeidsongeschiktheidsfonds (aof) worden verlaagd.- Het tarief in de eerste schijf van de loon- en de inkomstenbelasting wordt in 2014 verlaagd.
Lastenverzwaringen- De geplande verlaging van de MRB vervalt.- De CO2-grenzen in de BPM worden vanaf 2015 verder aangescherpt.- Het tarief van de belasting op leidingwater wordt verhoogd en het maximumverbruik van 300 m

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters