Automatisch uitbreiden van machtigingsregistraties 2016 naar 2017

Geplaatst op 16 augustus 2016

Is uw machtiging voor het krijgen van een Servicebericht Aanslag 2016 geregistreerd? En is die registratie actief? Dan breid de belastingdienst deze registratie onder voorwaarden automatisch voor u uit naar 2017.

De machtigingsregistraties voor Serviceberichten Toeslagen en voor de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte worden niet automatisch door de belastingdienst uitgevoerd.

Wat is automatisch uitbreiden?
Een registratie van een machtiging voor een Servicebericht Aanslag is voor digitale berichten betreffende 1 belastingplichtige over 1 soort belasting en 1 aangiftejaar, bijvoorbeeld de inkomstenbelasting 2016. Wij moeten uw machtiging voor het krijgen van Serviceberichten Aanslag voor ieder aangiftejaar laten registreren. Maar dit geldt niet altijd. Want voor de registratie van bepaalde machtigingen neemt de belastingdienst het initiatief. De belastingdienst stuurt een brief waarin zij toestemming vraagt voor de registratie van uw machtiging voor een nieuw aangiftejaar. Dit noemen we automatisch uitbreiden. Het automatisch uitbreiden is gebaseerd op een actieve registratie van een machtiging voor het aangiftejaar 2016.

Welke registraties breid de belastingdienst automatisch uit?
De Serviceberichten Aanslag voor de Inkomstenbelasting 2017, de Vennootschapsbelasting 2017 en de Btw 2017.

Let op!
De belastingplichtige krijgt per soort belasting waarvoor de belastingdienst de machtigingsregistratie uitbreid 1 registratiebrief. Hebt u bijvoorbeeld actieve machtigingsregistraties voor de inkomstenbelasting en de btw, dan krijgt u 2 registratiebrieven.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters