Auto van de zaak

Geplaatst op 21 september 2011

In de zogenaamde autobrief die het kabinet op 1 juni 2011 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, zijn de kabinetsvoornemens gepresenteerd met betrekking tot de stimulering van zuinige auto’s in de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM), de motorrijtuigenbelasting (MRB) en de bijtelling in de loon- en inkomstenbelasting. Het wetsvoorstel uitwerking autobrief bevat de concretisering van deze voornemens.
 
Bijtelling privégebruik auto
De schijfgrenzen zoals die voor de BPM gaan gelden, bepalen ook het bijtellingspercentage voor de auto van de zaak. De huidige percentages voor zeer zuinige en zuinige auto’s (14% respectievelijk 20%) blijven gelden. Het verloop door de jaren heen staat in de volgende tabel.
 

Bijtelling auto

2011

2012
1 jan

2012
1 juli

2013

2014

2015

 
Benzine

14% bijtelling

<111

< 111

<103

<96

<89

<83

 

20% bijtelling

111-140

111-140

103-132

96-124

89-117

83-110

 

25% bijtelling

>140

> 140

>132

>124

>117

>110

 

Diesel

14% bijtelling

<96

< 96

<92

<89

<86

<83

 

20% bijtelling

96-116

96-116

92-114

89-112

86-111

83-110

 

25% bijtellling

>116

>116

>114

>112

>111

>110

 

 
De periode waarbinnen een verlaagde bijtelling van toepassing is, wordt met ingang van 1 juli 2012 beperkt. Nu gelden aanpassingen van de zuinigheidsgrenzen alleen voor auto’s waarvan het kenteken na dat moment voor het eerst te naam wordt gesteld. Straks geldt het voordeel voor zover de auto door dezelfde eigenaar ter beschikking wordt gesteld met een maximum duur van 60 maanden na een aanpassing van de zuinigheidsgrenzen
 
Bijtelling bestelauto
Om een bijtelling voor privégebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde bestelauto te voorkomen kan een rittenregistratie noodzakelijk zijn. Als alternatief wordt per 1 januari 2012 de mogelijkheid van een verklaring geen privégebruik van de werknemer of de IB-ondernemer ingevoerd. Een rittenregistratie is dan niet noodzakelijk.
Het alternatief van een bijtelling die afhankelijk is van het aantal gereden privékilometers volgens een geautomatiseerde rittenregistratie kan nog niet gerealiseerd worden. De voorbereidingen voor een pilot zijn in volle gang.
 
Btw-heffing privégebruik auto van de zaak
Het privégebruik, inclusief woon-werkverkeer, door een ondernemer zelf en door zijn werknemers van een auto geldt, als de auto die kosteloos in gebruik wordt gegeven, vanaf 1 juli 2011 als een fictieve dienst. Wanneer een auto niet kosteloos maar tegen een lagere waarde dan de normale waarde in gebruik wordt gegeven, wordt de grondslag voor de btw-heffing gecorrigeerd door deze te verhogen naar de normale waarde. Ook dan mag in plaats van btw-heffing over de normale waarde het forfait van 2,7% van de catalogusprijs (incl. btw en BPM) toegepast worden.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters