Arbeidstijden in de glastuinbouw

Geplaatst op 3 mei 2016

Niet iedereen kan hetzelfde aan, daarom zijn voor kinderen (13-, 14- en 15-jarigen) en jongeren (16- en 17-jarigen) aparte regels opgesteld. Deze regels zijn opgenomen in de Arbeidstijdenwet en Nadere Regeling Kinderarbeid. Ook gelden speciale regels voor zwangere of pas bevallen vrouwen.

De standaard arbeidsduur is 38 uur per week. Dat staat in de CAO. Ook staat hierin beschreven dat overwerk is toegestaan als er afspraken met werkgever en werknemer zijn gemaakt over het aantal uren en het werken in ploegendienst. Ook over pauzes is een CAO-afspraak gemaakt: na meer dan 5,5 uren werken moet een pauze worden ingelast van minimaal 15 minuten.

Regels voor kinderen en jongeren
Jongeren (16 en 17 jaar) mogen niet zulke lange werkdagen maken als volwassenen. Zij mogen ook niet zo lang achterelkaar werken: na 4,5 uren moeten zij een pauze nemen van minimaal 30 minuten. De pauze kan ook gesplitst worden in twee rustmomenten van ieder 15 minuten.

Het is belangrijk om een registratie van de arbeids- en rusttijden bij te houden zodat u kunt aantonen dat u zich houdt aan de arbeids- rusttijden. De arbeidsinspectie (inspectiedienst I-SZW) vraagt hiernaar tijdens een inspectiebezoek. Voor meer informatie, lees de arbocatalogus.

Kinderen (van 15 jaar en jonger) mogen in principe niet werken. Voor werkzaamheden van lichte aard (klusjes) wordt echter een uitzondering gemaakt. Welke klusjes kinderen in bijvoorbeeld in de glastuinbouw mogen doen en hoe lang ze dit mogen doen, leest u in de arbocatalogus.

Regels voor zwangeren en pas bevallen vrouwen
In de Arbeidstijdenwet zijn voorschriften opgenomen voor de werk- en rusttijden van zwangere werkneemsters. Het gaat om:
* extra pauzes
* maximering van het aantal werkuren per dag, maand en kwartaal
* beperking van onregelmatig werk in het algemeen en nachtarbeid in het bijzonder
* gelegenheid om borstvoeding te geven / te kolven.

Duurzame inzetbaarheid
De regels die hier genoemd worden zijn de maximale werktijden. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met de zwaarte van het werk. Licht werk is natuurlijk veel gemakkelijker lang achter elkaar vol te houden dan lichamelijk belastend werk. Bovendien maakt het uit of je één dag, één week of meerdere weken moet overwerken. Om de medewerkers duurzaam inzetbaar te houden is het dus belangrijk om niet alleen te kijken wat maximaal mag, maar ook rekening te houden met de lengte, de frequentie en de zwaarte van het overwerk en wie het moet doen.

Meer informatie?
Kijk op de Stigaswebsite. Of bel de servicedesk: 085 – 044 07 00 (kies voor optie 1).

Tip: in de Arbocatalogus vindt u de afspraken terug die binnen de sector gemaakt zijn over veilig en gezond werken.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters