Afzien van vrijwilligersvergoeding en toch geld krijgen?

Geplaatst op 15 januari 2015

In Nederland zetten miljoenen vrijwilligers zich in voor de medemens, natuur, kunst en cultuur. Sommige vrijwilligers krijgen een vergoeding, anderen krijgen geen vergoeding maar maken kosten uit eigen zak, en weer andere vrijwilligers krijgen wel een vergoeding voor hun inzet maar zien daar van af. In deze bijdrage wijzen we op de mogelijkheid van het ontvangen van geld ondanks het afzien van een vrijwilligersvergoeding.

Eurobiljetten2

Er zijn vrijwilligers die recht hebben op een vrijwilligersvergoeding, maar die ervoor kiezen om af te zien van de vrijwilligersvergoeding. De vrijwilligersvergoeding kan maximaal € 150 per maand én maximaal € 1.500 per jaar zijn. Als een vrijwilliger afziet van (een deel van) de vergoeding ontvangt de vrijwilliger weliswaar geen geld, maar dat betekent niet dat het geen financieel voordeel kan opleveren. Deze vrijwilliger kan namelijk het bedrag alsnog als gewone gift aftrekken. De instelling waarvoor de vrijwilliger actief is, moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De voorwaarden staan op de website van de Belastingdienst:

  • de instelling is aangewezen als ANBI*;
  • de instelling heeft een verklaring afgegeven dat de belastingplichtige zich heeft ingezet als vrijwilliger;
  • de ANBI heeft een regeling getroffen waardoor de vrijwilliger in aanmerking komt voor een vergoeding;
  • de financiële situatie van de ANBI is zodanig dat zij de vergoeding ook kan uitbetalen;
  • de ANBI heeft de bedoeling om de vergoeding daadwerkelijk uit te betalen;
  • de belastingplichtige moet zelf kunnen bepalen dat hij de vergoeding niet wil ontvangen en aan de ANBI schenkt.

Als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, kan de vrijwilligersvergoeding waarvan is afgezien als gift worden afgetrokken. Hiervoor geldt wel een drempelbedrag. Wat een vrijwilliger meer heeft betaald dan dit drempelbedrag mag worden afgetrokken. Het drempelbedrag voor de aftrek van gewone giften is 1% van het drempelinkomen**, maar minstens € 60.

Als persoon X een inkomen van € 30.000 heeft zonder box 2- en box 3-inkomen, dan bedraagt het drempelbedrag € 300 (1% van € 30.000). Als we uitgaan van een vrijwilligersvergoeding van € 1.500 minus € 300 aan het drempelbedrag, dan kan er € 1.200 als gift afgetrokken worden. Bij een IB-tarief van bijvoorbeeld 40% betekent dat € 480 aan teruggave.

Hetzelfde geldt voor een vrijwilliger die kosten maakt voor de instelling, maar afziet van de vergoeding. Ook in die situatie is giftenaftrek mogelijk.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters