Aftrek opleidingskosten voor VWO-opleiding

Geplaatst op 14 oktober 2011

Kosten van opleiding, de zogenaamde scholingsuitgaven, zijn aftrekbaar als zij een drempel van € 500 overschrijden. Bij de parlementaire behandeling van de Wet IB 2001 is over scholingsuitgaven het volgende opgemerkt. Scholingsuitgaven zijn uitgaven die iemand maakt voor een door hem zelf gevolgde opleiding met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning. Uit liefhebberij gevolgde opleidingen leiden dus niet tot aftrek.
 
De rechtbank Arnhem stond de aftrek van scholingskosten toe aan iemand die aan een particuliere school een VWO-opleiding had gevolgd. Volgens de rechtbank is het voor de aftrek van kosten niet nodig dat een middelbare schoolopleiding wordt gevolgd met het oog op een bepaalde vervolgopleiding. Het is voldoende dat de opleiding is gemaakt om toegang te krijgen tot een nader te bepalen vervolgopleiding. De rechtbank vindt dat het ontbreken van een concreet einddoel niet mag worden tegengeworpen aan een jeugdig iemand en de aftrek van de gemaakte uitgaven voor de VWO-opleiding niet mag verhinderen.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters