Aanzegtermijn, opzeggen tijdens de proeftijd en concurrentiebeding bij beëindigen arbeidsovereenkomst.

Geplaatst op 19 januari 2016

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) veranderen de regels voor het beëindigen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Het ministerie van Sociale Zaken heeft in een factsheet op hoofdlijnen beschreven waarmee de werkgever rekening moet houden.

Er bestaan te grote verschillen in de behandeling van werknemers met vaste en flexibele contracten. Met de Wet werk en zekerheid krijgen flexwerkers meer zekerheid en kunnen eerder doorstromen naar een vaste baan. Flexwerkers kunnen nu na 2 jaar aanspraak maken op een vast contract. Dit was 3 jaar.

Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van 6 maanden of minder opvolgen. De tussenpoos was 3 maanden.

Wijzigingen ontslag 2015
Het ontslagrecht is sinds 1 juli 2015 eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar voor werkgevers. Er is nu 1 vaste ontslagroute. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter. Ook hebben alle werknemers sinds 1 juli 2015 onder bepaalde voorwaarden recht op een transitievergoeding.

Wijzigingen WW 2016
Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW stapsgewijs teruggebracht. Vanaf 2019 is de maximale publieke WW-uitkering dan nog 24 maanden. De wet bepaalt dat werknemers die hun baan verliezen zo snel mogelijk van werk naar werk begeleid. Hierdoor zijn deze werknemers zo kort mogelijk werkloos.

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen de regels voor het beëindigen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In de factsheet gaat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nader in op de onderwerpen aanzegtermijn, opzeggen tijdens de proeftijd en concurrentiebeding.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters