Aanpassing wetsvoorstel Verhoging pensioenrichtleeftijd

Geplaatst op 3 februari 2012

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een reactie op een brief van het Verbond van Verzekeraars enkele aanpassingen van het wetsvoorstel Verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW aangekondigd. Het Verbond van Verzekeraars verzoekt om de pensioenrichtleeftijd voor lijfrenteverzekeringen in één keer te verhogen naar 67 jaar. Dat zou dan in 2014 moeten gebeuren. Het huidige wetsvoorstel gaat uit van verhoging in twee stappen, in 2013 naar 66 en in 2015 naar 67 jaar. De minister neemt het verzoek over en heeft via een nota van wijziging het ingediende wetsvoorstel nog voor de behandeling daarvan aangepast.Het Verbond heeft verder voorgesteld om de extra verhoging van de wettelijke AOW-inbouw in pensioenregelingen al in 2013 door te voeren. Dat voorstel neemt de minister niet over. Het kabinet kiest ervoor om alle maatregelen ineens per 2014 in te voeren. Op verzoek van het Verbond komt er een overgangsbepaling waardoor de 100%-grens geen toepassing vindt als deze norm wordt overschreden door het actuarieel herrekenen van bestaande rechten naar rechten op basis van de nieuwe pensioenrichtleeftijd. Deze bepaling is in de nota van wijziging opgenomen. Tenslotte is via de nota van wijziging het eerder opnemen van flexibele AOW voor bijstandsgerechtigden veranderd in een vrijwillige keuze.
De minister is niet van plan om een publieke regeling te treffen om de inkomensgevolgen van het later ingaan van de AOW-uitkering voor bepaalde groepen met een verzekeringsuitkering te verzachten. Het gaat dan om zelfstandigen die een uitkering uit een private arbeidsongeschiktheidsverzekering ontvangen van wie de verzekering doorloopt tot 65 jaar en niet tot aan de (nieuwe) AOW-leeftijd en om werknemers met een aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering en nabestaanden met een Anw-hiaatpensioen. De minister vindt dat verzekerden en verzekeraars tot 2020 voldoende tijd hebben om zelf eventuele inkomensverliezen op te vangen.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters