Aanpassing kindregelingen moet werken voordeliger maken

Geplaatst op 10 februari 2012

In een brief aan de Tweede Kamer gaat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in op de aanpassingen van het stelsel van kindregelingen. Het huidige stelsel is te ingewikkeld en leidt voor alleenstaande ouders met een uitkering die willen gaan werken tegen het minimumloon tot een achteruitgang in inkomen. De minister is van mening dat het beter kan en zet uiteen hoe de problemen in het huidige stelsel in deze kabinetsperiode opgelost kunnen worden. Het einddoel is een overzichtelijk stelsel van vier kindregelingen, namelijk de kinderbijslag en het kindgebonden budget als inkomensondersteuning en de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag als arbeidsparticipatiebevordering.
De inkomensachteruitgang voor alleenstaande ouders die willen gaan werken wil de minister bestrijden door het wegnemen van het verschil in de wijze van inkomensondersteuning voor niet-werkende en werkende alleenstaande ouders. De bestaande drie regelingen die specifiek bedoeld zijn voor alleenstaande ouders worden afgeschaft. Het gaat om de aanvulling voor alleenstaande ouders met een uitkering op het sociaal minimum, de alleenstaande-ouderkorting en de aanvullende alleenstaande-ouderkorting.In plaats daarvan komt er een alleenstaande-oudertoeslag in het kindgebonden budget. Deze toeslag voorkomt benadeling van werkende alleenstaande ouders ten opzichte van niet-werkende alleenstaande ouders en wordt lager naarmate het inkomen stijgt. De invulling van deze regeling laat nog even op zich wachten. Daarnaast wil de minister in andere bestaande regelingen vereenvoudigingen aanbrengen.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters