Aanpassing keuzeregeling buitenlands belastingplichtigen

Geplaatst op 24 februari 2012

Wie niet in Nederland woont, maar 90% of meer van zijn inkomen in Nederland verdient, heeft recht op de persoonlijke aftrekposten en tegemoetkomingen die voor inwoners van Nederland gelden. De hypotheekrenteaftrek voor de eigen woning valt daaronder. De Wet IB 2001 kent voor buitenlandse belastingplichtigen de mogelijkheid om als binnenlands belastingplichtige behandeld te worden. Wie daarvoor kiest, heeft onder andere recht op aftrek van de betaalde hypotheekrente. De staatssecretaris van Financiën heeft naar aanleiding van jurisprudentie van het Hof van Justitie EU besloten om deze regeling aan te passen. De aanpassing houdt in, dat de hypotheekrenteaftrek voor mensen die voldoen aan de 90%-eis in de toekomst niet meer wordt teruggenomen als zij niet langer voldoen aan de eis of als zij niet meer kiezen voor behandeling als binnenlands belastingplichtige.
Afhankelijk van de uitkomst van lopende procedures bij het Hof van Justitie EU volgt een verdere aanpassing van de keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters