Aangifte inkomstenbelasting 2011

Geplaatst op 2 maart 2012

Wanneer geen uitstel is gevraagd voor de indiening van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting moet deze voor 1 april worden ingeleverd. Om het opstellen van de aangifte te vereenvoudigen kan vanaf 1 maart weer gebruik gemaakt worden van de vooraf ingevulde aangifte. De vooraf ingevulde aangifte bevat gegevens zoals naam, adres en woonplaats van de belastingplichtige, gegevens van loon of studiefinanciering en de WOZ-waarde van de eigen woning. Vanaf dit jaar bevat de aangifte ook een deel van de lijfrentepremies, hypotheekgegevens en de dividendbelasting. Die gegevens zijn vanaf 12 maart beschikbaar voor een deel van de belastingplichtigen. In de komende jaren zal het aantal vooraf opgenomen bankgegevens worden uitgebreid.
Het bijzondere aandachtspunt is dit jaar het loon uit dienstbetrekking. Die gegevens worden vaak verkeerd of niet ingevuld.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters